Obowiązki Biur Usług Płatniczych

Zobacz jakie obowiązki spoczywają na właścicielu oraz pracownikach
Biura Usług Płatniczych


 

Wykaz najważniejszych obowiązków nałożonych na Biura Usług Płatniczych przez Ustawę o usługach płatniczych, Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy  i finansowaniu terroryzmu oraz inne regulacje prawne:

 1. Rejestracji firmy w rejestrze Biur Usług Płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego,
 2. Wykupienia polisy dla Biur Usług Płatniczych oraz przesłania oryginału takiej polisy w ciągu 7 dni od momentu jej zawarcia do Komisji Nadzoru Finansowego,
 3. Konieczności podpisania umowy o realizację przelewów masowych z bankiem,
 4. Składania okresowych sprawozdań do Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego,
 5. Wpłacania zaliczek z tytułu nadzoru KNF nad Biurami Usług Płatniczych,
 6. Posiadania biznes planu na pierwsze 12 m-cy działalności jako Biuro Usług Płatniczych,
 7. Posiadania Regulaminu Biura Usług Płatniczych,
 8. Posiadania procedury odzyskania środków w przypadku pomyłki w przelewach złożonych do realizacji,
 9. Oświadczenia o niekaralności dla właściciela BUP,
 10. Oświadczenia o zachowaniu tajemnicy służbowej przez pracownika,
 11. Posiadania procedury wypełniania karty transakcji podejrzanej / ponadprogrowej dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
 12. Posiadania formularza identyfikacji instytucji obowiązanej,
 13. Posiadania procedury wewnętrznej w zakresie AML,
 14. Posiadania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez właściciela i pracowników BUP,
 15. Konieczności archiwizowania informacji o wykonanych przelewach przez BUP,
 16. Konieczności wykonywania bieżących analiz przelewów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy,
 17. Konieczności archiwizowania wyników analiz oraz świadectw potwierdzających korzystanie z systemu analizy danych pod kątem AML,
 18. Konieczności przeprowadzenia badań lekarskich dla zatrudnionych pracowników,
 19. Konieczności przeprowadzenia szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie BHP dla pracowników oraz szkoleń okresowych dla pracodawcy.
Twoja dokumentacja nie jest pełna? Z nami możesz ją skompletować od ręki