Biura usług płatniczych – prawa i obowiązki

knfebookZasady świadczenia usług płatniczych reguluje ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (dalej ?Ustawa? lub ?ustawa o usługach płatniczych?), która wdrożyła do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2007/64/EC o usługach płatniczych (Dyrektywa PSD). Jednym z dostawców usług płatniczych są biura usług płatniczych. Celem niniejszej broszury jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia działalności tych podmiotów.

Pobierz poradnik